PRIVACYVERKLARING

Franje Design
Je leest nu de privacyverklaring van Franje Design. Franje Design is de merknaam van Vera Bertens; een illustrator en beeldmaker die deze website gebruikt voor het promoten van haar werk en het bloggen over haar werkzaamheden en leven als beeldmaker. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 14 april 2020. Franje Design kan op ieder moment wijzigingen in deze verklaring doorvoeren. Via bovenstaande datum houd ik je op de hoogte van eventuele wijzigingen in de privacyverklaring. Wijzigingen in deze privacyverklaring zijn direct na publicatie op bovenstaande datum van kracht. 

Wanneer jij deze website bezoekt, kunnen je gegevens worden bewaard. Bijvoorbeeld wanneer je een comment plaatst op een van mijn blogartikelen, het contactformulier op mijn website invult, of wanneer je je via deze website inschrijft voor mijn nieuwsbrief. Het gaat dan om basisgegevens zoals naam, e-mailadres en IP-adres.
Deze privacyverklaring is er om jou op de hoogte te stellen van wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt. Heb je daar nog vragen over, dan kun je altijd contact met me opnemen via de contactpagina op deze website of door een e-mail te sturen naar vera[at!] franjedesign[punt]nl.

Gebruik van opgeslagen gegevens
Contact opnemen: Wanneer jij het contactformulier op mijn website invult om met mij in contact te komen, dan worden de gegevens die je daar invult opgeslagen. Dat is nodig zodat ik met jou aan de hand van je (aan)vraag in contact kan komen. Bij invullen van het formulier worden alleen daarvoor benodigde gegevens gevraagd zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer (optioneel).
Inschrijving nieuwsbrief: Franje Design verstuurt e-mail nieuwsbrieven naar eenieder die zich daar vrijwillig voor inschrijft. Deze nieuwsbrieven worden verstuurd via Mailchimp. Je (voor)naam en e-mailadres worden verzameld wanneer jij je via deze website inschrijft voor deze nieuwsbrief. Deze gegevens worden bij inschrijving automatisch opgeslagen op de daarvoor bestemde e-maillijst van Mailchimp. Je kunt je bij ontvangen van de nieuwsbrief te allen tijde uitschrijven via de link onderaan in de mail.
Blog: Wanneer je een comment plaatst op een van mijn blogartikelen, dan worden je naam, e-mailadres en IP-adres opgeslagen.

Opslagperiode gegevens
Franje Design bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk.

Delen van persoonsgegevens
De via deze website verstrekte persoonsgegevens worden nooit met derden gedeeld, tenzij op grond van een wettelijke regeling gegevens gedeeld moeten worden. Indien dit het geval is word je daar altijd van op de hoogte gesteld.

Beveiliging opgeslagen gegevens
Bezoek aan deze website is beveiligd met een SSL-certificaat (dit herken je aan de ‘https://’ en/of een (groen) slotje voor het webadres in de adresbalk van je browser). Dat houdt in dat de overdracht van je gegevens tussen je computer en deze website via een beveiligde verbinding plaatsvindt.
Persoonsgegevens die via een derde partij worden opgeslagen (zoals Mailchimp) zijn beveiligd met een wachtwoord en waar mogelijk tweestapsverificatie.

Google Analytics
Franje Design maakt gebruik van Google Analytics om het webverkeer van deze website te meten en analyseren. Bezoekersgegevens worden om de privacy van de bezoeker te beschermen anoniem verstuurd en niet gedeeld met Google of derden.

PRIVACY POLICY

You are now reading Franje Design’s privacy policy. Franje Design is the corporate name of Vera Bertens’ company. Vera is an illustrator and content creator that uses this website as a platform to promote her work and blog about her work and life as a creative entrepreneur.

This privacy policy was last updated on april 14, 2020. Franje Design has the right to make changes to this policy at any time and for any reason. Franje design will alert you about any changes made by updating the date stated above. Changes made in this privacy policy are effective immediately upon posting the updated policy on this website.

When you visit this website your personal data may be collected in a variety of ways. For example when you post a comment on any blog post, fill out the contact form on this website or subscribe for my newsletter. Data collected are name, email address and IP-address.
This privacy policy is here to inform you about what will happen to the personal data collected on this website. If you have any further questions regarding this policy after reading it, you can contact me using the contact form on this website or send an email to vera[at!]franjedesign[dot]nl.

Use of collected data
Contact form: When you fill out the contact form on this website to contact me, the personal data filled out there will be collected. This is necessary in order to be able to contact you regarding the matter you contacted me for. Only data necessary to contact you will be collected (name, email address and phone number (optional).
Newsletter subscription: Franje Design sends email newsletters to anyone who subscribes to receive it. These newsletter are sent with Mailchimp. Your (first) name and email address are collected upon subscription to this newsletter through the subscription form on this website. These data will be collected and saved to the designated Mailchimp email list. You can unsubscribe to this email list at any time using the unsubscribe button at the bottom of the received email newsletter.
Blog: When you comment on any blog post on this website, your (first) name, email address and IP-address will be collected.

Personal data storage period
Franje Design does not hold on to any personal data longer than necessary.

Personal data and third parties
The via this website collected personal data are never shared with third parties, unless the law states otherwise. If data has to be shared by law, I will always inform you.

Security regarding collected data
This website has an SSL-certificate installed, which means that visits to this website are secure and data transfer between this website and your computer takes place over a secure connection.
Personal data collected and/ore stored by a third party such as Mailchimp are secured by a password and two-step verification where possible.

Google Analytics
Franje Design uses Google Analytics to analyse this website’s traffic. Visitor’s data will be sent anonymously to protect privacy of the visitor and are never shared with Google or third parties.

Logo_FranjeDesign_Footer-1.png

KvK 17260101 / © franje design 2009-2024 / All rights reserved
Privacyverklaring / Privacy Policy / Disclaimer 

(Dutch only)

Niet zomaar een nieuwsbrief! Iedere maand krijg jij de leukste roundup van alles wat er in en rond mijn bedrijf gebeurd is rechtstreeks in je mailbox. Maar je vindt ook regelmatig gratis downloads, speciale lezerkortingen en achter-de-schermen materiaal in mijn nieuwsbrief. Schrijf je hieronder in: