Afstuderen deel 2: Mein Utopie // Graduation part 2: Mein Utopie

Overview
Tijdens mijn afstuderen heb ik mij ontfermd over twee afstudeerprojecten (en een scriptie). Bot gezegd waren dat een ‘lastig’ en een ‘makkelijk’ project. Niet wat niveau, hoeveelheid werk of werkproces betreft, maar wel qua ontvankelijkheid. Omdat ik een persoon ben die graag alle lastige dingen zo snel mogelijk uit de weg ruimt begin ik met het uit de doeken doen van het ‘lastige’ project.

Om maar met de deur in huis te vallen; het project is lastig omdat het over Adolf Hitler gaat. Nu zul je denken; Adolf Hitler…hoezo dan? Nou, dat kan ik je vertellen.

Alle afstudeerkandidaten kregen voor deze opdracht een gezamenlijk thema, namelijk de geschiedenis van Europa tussen het jaar 1900 en 2000. Nu houd ik van geschiedenis, ik vind het allemaal bijzonder interessant maar het is allemaal ZO TRAGISCH! Daar kan ik dus niet mee omgaan. Daarom heb ik ervoor gekozen in dit project een positieve draai te geven aan een zwaar onderwerp om ervoor te zorgen dat ik niet na 6 maanden afstuderen in een psychiatrische inrichting zou moeten worden opgenomen.

Tijdens het doorspitten van de Europese geschiedenis vond ik tussen de massamoorden, het landje-veroveren en andere vervelende voorvallen een opmerkelijk feit; Adolf Hitler zou in zijn jeugd tot tweemaal toe tevergeefs toelating hebben gedaan tot de kunstacademie in Wenen. Tevergeefs omdat hij volgens het toelatingscomittee niet over voldoende talent beschikte. Say What?! Mijn hoofd sloeg op hol en ik kon alleen maar denken; Wat als…? Wat als Adolf een succesvol kunstenaar was geworden, hij zijn frustraties had kwijt gekund in zijn kunstwerken en zo een ‘normaal’ leven had kunnen leiden? En op die manier nooit de dictator zou zijn geworden die hij in werkelijkheid is geweest?

In dit afstudeerproject dat ‘Mein Utopie’ heet heb ik de biografie van Adolf Hitler (beeldend) herschreven volgens mijn utopische gedachte; Adolf studeert succesvol af aan de kunstacademie in Wenen en verhuist enkele jaren later naar Amerika omdat zijn artistieke carrière in Europa flopt. In de Verenigde Staten wordt hij een succesvol kunstschilder en een mooi mens. Samen met zijn beste maatje Blondi (zijn Duitse herder) leeft hij zijn leven als kunstenaar ‘to the fullest’.

Deze ‘nieuwe’ biografie van Adolf bestaat uit een koffer vol tastbare herinneringen aan zijn alternatieve leven, met daarin foto’s van hem en Blondi, zijn kunstacademie-diploma, zijn bootticket naar Amerika, souvenirs die Adolf heeft verzameld, enkele van zijn schilderijen, krantenartikelen over Adolf en zijn werk en allerlei andere dingen die verwijzen naar zijn ‘nieuwe leven’.
Ik wil nog even een belangrijke kanttekening maken bij dit project omdat ik niet wil dat het verkeerd opgevat wordt; ik ben geen neo-nazi en ik zal het ook nooit worden. Dit project is niet bedoeld als verheerlijking van de Adolf Hitler die we allemaal kennen: de dictator die hele bevolkingsgroepen verslond en ideeën had die hopelijk niemand ooit meer krijgt.

Dit project is puur bedoeld als utopisch denkbeeld en als kritische blik op de maatschappij van nu. Vandaag de dag is kunst een luxegoed, maar ik probeer mensen te laten nadenken over het nut dat kunst ook kan hebben. Als kunst mensen ‘op het rechte pad’ kan houden doordat men leert zijn of haar frustraties artistiek te uiten, wordt de wereld daar wellicht een stukje beter van. En dat is geen luxegoed; iedereen verdient een betere wereld. In mijn scriptie (die ik in deel 3 van mijn afstudeer-blog-serie zal behandelen) heb ik hier onderzoek naar gedaan.

During my nine months of graduation, I have been working on two separate projects (and a thesis). Bluntly said I had a ‘tricky’ project and an ‘easy’ one. Not when it comes to the artistic level of these projects, the amount of work or the artistic process, but the difference is to be found in the receptivity of the ‘tricky’ project. Because I’m the kind of gal who likes to get tricky things out of the way sooner rather than later, I’ll start with telling you about (and showing you!) the tricky project first.

So, I’d like to call this project tricky because it is about Adolf Hitler. Now, I can hear you thinking: why Adolf Hitler? Well, I’ll tell you why.
All of the graduates received the same theme for this assignment, which was the history of Europe between the year 1900 and 2000. Let’s get one thing straight: I like history, I think it’s very interesting indeed, but in my opinion it is SO TRAGIC. Something I’m having trouble dealing with. This is the reason why I chose to to give a positive spin to a heavy subject just to make sure I didn’t need to reserve a spot in a nut-house by the time I was done graduating.
While digging through Europe’s history, I found (between mass-murders, country-conquering and other nasty incidents) a remarkable little fact; Adolf Hitler is said to have tried to study in art school in Vienna, but he never got in due to lack of talent. Say what?! My imagination was going berserk and the only thought in my mind was: what if…? What if Adolf had become a successful artist? What if art was an emotional vent for him, that prevented him from taking his aggression out on millions of people? What if he could have been a normal person with a normal life? What if he, due to his work as an artist, never became the dictator we all know?

In this graduation project, which is called ‘Mein Utopia’, I re-wrote Adolf Hitler’s biography with this utopian thought in mind. In my version of his story, Adolf successfully graduates from art school in Vienna and several years later he moves to the United States because his artistic career in Europe wasn’t what he had imagined. In the USA he becomes a successful painter and a beautiful person. Together with his best buddy, Blondi (his German Shepherd), he lives his artist-life to the fullest.

This ‘new’ biography consists of a chest that is filled with tangible memories of his alternative life. A chest full of photographs of him and Blondi, his art-school diploma, his boat-ticket to the United States, souvenirs Adolf collected, some of his paintings, newspaper-articles about Adolf and his career and all sorts of other things referring to his ‘other life’.
One important note on this project is that I am not a neo-nazi and I will never be one. This project is not meant to glorify the Adolf Hitler we all know; the dictator who devoured millions of people and had ideas that hopefully nobody will ever have again.

This project is meant as a utopian idea and as criticism on today’s society. Today, art is luxury. However, with this project, I’m trying to make people think about the use that art can have. The difference it might make. If art makes people able to stay ‘on the right track’ because people can use their art as a vent for agression and other emotions, it might just make the world a little prettier. There is no luxury in that, a better world is a necessity of life. In my thesis (which I will talk about in part 3 of my graduation-blog-series) I have investigated art as a way to vent trauma.

1

2

3

4

5

 

Hi there! This is me: Vera Bertens. Freelance Imagery Inventor from The Netherlands. I live and work in my New England style home that is mostly pink from the inside. In my colorful, mid-century inspired studio I make illustrations, design products and create digital content for my own brand (franje design) as well as other clients, brands and companies.

Read more about Vera >>

@verabertens
Subscribe here (Dutch only)
Logo_FranjeDesign_Footer-1.png

KvK 17260101 / © franje design 2009-2024 / All rights reserved
Privacyverklaring / Privacy Policy / Disclaimer 

(Dutch only)

Niet zomaar een nieuwsbrief! Iedere maand krijg jij de leukste roundup van alles wat er in en rond mijn bedrijf gebeurd is rechtstreeks in je mailbox. Maar je vindt ook regelmatig gratis downloads, speciale lezerkortingen en achter-de-schermen materiaal in mijn nieuwsbrief. Schrijf je hieronder in: