Goede voornemens // New Year’s resolutions

Treasury Thursday wk 45_FB
Normaal gesproken ben ik niet echt een ‘goede voornemens-type’, maar het kan eigenlijk geen kwaad om eens te kijken naar wat er niet zo goed ging het afgelopen jaar en wat ik dit aankomend jaar kan doen om hier verandering in te brengen. Ik goot dit in de vorm van goede voornemens en zie hier:

Normally, I’m not the new year’s resolutions kind of gal, but I thought it can never hurt to think about what didn’t go too well in the past year, and what I can improve in the year ahead. So, without further ado, here are my 2014 new year’s resolutions:

1. Meer ‘socializen’.
Hoewel ik graag alleen ben (gelukkig maar, aangezien ik full-time vanuit huis werk), moet ik echt vaker wat afspreken met vrienden. Het is zo makkelijk om thuis te blijven en door te werken, terwijl het zowel voor mijn fysieke als mentale ‘ik’ ook erg goed is om eens buiten de deur te lunchen of een wandeling te maken. Meer van dat dus!

1. Socialize more.
Although I like being on my own (which is good, seeing I work from home full-time), I should really see my friends more. It’s very easy to stay inside and just work, while going out for an occasional lunch or walk in the park is good for the physique as well as the mind. More of that, please!

2. Loslaten.
En me minder zorgen maken. Helaas is ‘zorgen maken’ een familiekwaal. Dus ik maak me zorgen. Over alles. Over wat ik vanavond moet eten, over wat mijn opdrachtgever gaat zeggen over het ontwerp wat ik voor hem/haar heb gemaakt, over morgen, over geld, over wat ik aan moet, over wanneer ik de afwas moet doen, over volgend jaar. Ik wil echt leren om de zorgen over dingen die ik toch niet kan beïnvloeden los te laten. Nee, eigenlijk wil ik me gewoon in zijn algemeenheid wat minder zorgen gaan maken.

2. Let go.
And worry less. Unfortunately, worrying is a family disease. So I worry. About everything. About what to have for dinner, about what my client is going to say about the design I made for him/her, about tomorrow, about money, about what to wear, about when to do the dishes, about next year. I really want to learn to just let go of the worries about things that I myself cannot control. In fact, I just want to stop (or at least reduce) worrying in general.

3. Mijn ‘nieuwe website’ moet online.
Mijn website is aan een drastische make-over toe. Echt. Hoewel het ontwerp al klaar is sinds augustus, neemt het bouwen ervan veel meer tijd in beslag dan ik had verwacht. Ik hoop dit voornemen in een zeer vroeg stadium van 2014 te kunnen afstrepen.

3. Get my ‘new’ website online.
My website is in desperate need of a make over. Big time. Although the design has been finished since august, the building is taking a lot more time than I expected. I hope to be able to cross this resolution off my list in the very early stages of 2014.

4. Verhuizen.
Dit is een lange(re) termijn voornemen. Hoewel John en ik nog geen concrete plannen hebben willen we dit jaar wel echt heel graag gaan samenwonen. We beginnen langzaamaan een hekel te krijgen aan het rondsjouwen van spullen tussen onze beider huisjes en om heel eerlijk te zijn hebben we gewoon allebei meer ruimte nodig. Nu ik full-time aan het werk ben om mijn carrière van de grond te krijgen wordt het hier erg druk. Met dozen. En papier. En ansichtkaarten. En textiel. Soms word ik er gek van.
En, natuurlijk, kijk ik er heel erg naar uit om John elke dag om me heen te hebben.

4. Move house.
This is a resolution for the long run. John and I haven’t got solid plans yet, but we really want to move in together. We are both starting to hate moving stuff around between our places and the truth is we both just need more space. Now that I’m working full time to get my business up and running, my ‘0-bedroom-apartment’ is getting really crowded. With boxes. And paper. And postcards. And textiles. It just drives me nuts sometimes.
And, of course, I’m looking forward to having John around every single day.

5. Get the party started.
Zoals ik eerder al vertelde in mijn ‘after-afstuderen-post’, ben ik van plan met mijn werk deels een andere weg in te slaan; die van feestjes! Door allerlei zaken die ik kan scharen onder de noemer ‘het leven’ is daar nog niet zoveel van terecht gekomen. Maar, doordat ik voornamelijk druk ben geweest met andere leuke projecten (gelukkig geen ge-lanterfanter) zie ik dit niet als een onoverkomelijk iets. Maar komend jaar moet het wel echt gaan gebeuren.

5. Get the party started.
As I stated on this blog in my ‘after graduation’ post, I plan on moving my work into a slightly different direction; parties! I guess life just got in the way these past few months and so I haven’t been doing much of this yet. I have been busy with loads of other great projects, however, so I don’t necessarily consider it a bad thing. But this year, I really want to get into this!

 

Hi there! This is me: Vera Bertens. Freelance Imagery Inventor from The Netherlands. I live and work in my New England style home that is mostly pink from the inside. In my colorful, mid-century inspired studio I make illustrations, design products and create digital content for my own brand (franje design) as well as other clients, brands and companies.

Read more about Vera >>

@verabertens
Subscribe here (Dutch only)
Logo_FranjeDesign_Footer-1.png

KvK 17260101 / © franje design 2009-2024 / All rights reserved
Privacyverklaring / Privacy Policy / Disclaimer 

(Dutch only)

Niet zomaar een nieuwsbrief! Iedere maand krijg jij de leukste roundup van alles wat er in en rond mijn bedrijf gebeurd is rechtstreeks in je mailbox. Maar je vindt ook regelmatig gratis downloads, speciale lezerkortingen en achter-de-schermen materiaal in mijn nieuwsbrief. Schrijf je hieronder in: