Biz Babble: 5 manieren om gemotiveerd te blijven // Biz Babble: 5 ways to stay motivated

BizBabble_2

In eerdere edities van Biz Babble vertelde ik over hoe je geïnspireerd kunt worden en wat je kunt doen als je teveel ideeën hebt en te weinig tijd. Hoewel een hoofd dat overloopt van ideeën best wel prettig is als je een creatief beroep hebt, is ondernemer zijn niet altijd zo leuk als het lijkt. Want als ik heel eerlijk ben kan het ook best wel moeilijk zijn. Je kunt je behoorlijk rot voelen wanneer je een ‘ontvolger’ hebt op je social media kanalen, wanneer je een negatieve comment krijgt op je blog of wanneer je hoopt op een leuke nieuwe opdracht maar je mailbox en telefoon angstvallig stil blijven.
Wanneer zulke dingen gebeuren dan kan het moeilijk zijn om gemotiveerd te blijven voor wat je doet. De gedachte ‘voor wie doe ik dit eigenlijk’ is er eentje die regelmatig door mijn hoofd spookt. En hoewel dat niet bepaald een hele positieve gedachte is heb ik manieren gevonden om met dat gevoel om te gaan. En die wil ik vandaag graag met jullie delen.

In earlier editions of Biz Babble I’ve been talking to you about how to be inspired and what to do when you have too many ideas and too little time. Although having a head that is overflowing with ideas is nice, being an entrepreneur isn’t always as fun as it might seem. Because to be honest with you: it can also be pretty tough. Your heart sinks when you see you have an ‘unfollower’ on your social media channels, when you get a negative comment on your blog, or when you’re hoping to be commissioned for a wonderful new project but your mailbox and phone are awfully quiet.
When things like that happen, it can be hard to stay motivated in what you do. The thought ‘who exactly am I doing this for’ is one that pops up in my mind on a regular basis. And although that might not be a very positive thing to think, I’ve found some ways to cope with it that I’d like to share with you today.

‘Count your blessings’.
Dit mag echt een super voor de hand liggend iets lijken, maar als ik voor mezelf spreek dan kan ik zeggen dat ik dit echt te weinig doe. Ik kijk altijd vooruit en ik zit met mijn hoofd in de toekomst. In principe is dat natuurlijk prima, maar als je een beetje ‘down’ bent dan is het ook wel eens goed om te kijken naar dingen die wel goed gaan. Dus als ik een extra reminder nodig heb om weer gemotiveerd te raken dan doe ik het volgende: ik lees oude blog comments terug, ik sla tijdschriften open waar ik in heb gestaan met mijn producten, ik spit mijn mailbox door naar leuke mailtjes, of ik kijk simpelweg mijn eigen portfolio eens door en zie wat ik allemaal al wel niet bereikt heb. Want stiekem is dat best een hoop, ik sta er alleen niet elke dag bij stil. Geloof me, dit is echt een boost voor je zelfvertrouwen.

Count your blessings.
This might sound like a very obvious thing to do, but when I speak for myself I can say that I really do not do this enough. I’m always looking ahead, moving on and working for things in the future. Don’t get me wrong; that’s a good thing to be doing. But when you’re a little sad, it’s better to look back on things that worked out well for you. So what I do is that I take half an hour or so to read some old comments on my blog, to look at blogs or magazines I was featured in. I read old e-mails with lovely compliments I once got. Or I simply dive into my portfolio and see what it is that I’ve accomplished. Count your blessings to boost your self esteem.

Stop met vergelijken.
Vergelijken is dodelijk. Geloof me, ik spreek uit ervaring. Ik heb enorm veel tijd verspild met mezelf met anderen vergelijken. Om er vervolgens achter te komen dat daar niks goeds uit voortkomt. En daar zijn meerderde redenen voor. De eerste is dat jouw situatie niet hetzelfde is als die van de persoon waarmee je jezelf vergelijkt. Misschien hebben zij wel een beter netwerk, een stijl of product die op dat moment meer ‘in’ is of gewoonweg meer geluk dan jij. Maar de tweede reden is misschien nog wel belangrijker: je ziet alleen wat mensen willen dat je ziet. Je ziet geen teleurstelling, lelijkheid of tijdverspilling op instagram. Je ziet alleen de mooie dingen. Maar dat betekent niet dat alles in hun leven mooi is. ‘The grass is always greener on the other side’. Vergeet dat nooit.

Stop comparing yourself to others.
Comparison is a killer. Believe me, I speak from experience here. I wasted way too much time comparing myself to others, only to find out that nothing good comes from that. And there are several reasons for this. For one, your situation is not the same as that of the person you’re comparing yourself to. They may have a better network than you, a style or niche that is more in fashion at that moment or simply more luck. But the second reason might be the most important one: you only see what people want you to see. You don’t see unhappiness, ugliness or wastes of time on instagram. You only see the good things. And that doesn’t mean everything in their lives is good. The grass is always greener on the other side. Remember that.

Beloon jezelf.
Deze wil ik in min eigen geval nog wel eens verwaarlozen. John noemt me zelfs een slavendrijver als het aankomt op hoe ik mezelf behandel. Het is heel makkelijk om te vergeten jezelf te belonen voor iets wat je goed hebt gedaan. Maar dat maakt het niet minder belangrijk. Want als ik iets goed heb afgerond dan ga ik gewoon verder met het volgende zonder echt terug te kijken. Terwijl het juist zo goed is jezelf een halve dag vrij te geven om iets te doen wat je graag doet. Een boek lezen, koffie gaan drinken of eindelijk die schoenen kopen die je al maanden wilde hebben. Je hebt het verdiend. En als je de beloning een vast onderdeel maakt van het werkproces dan werkt dat extra motiverend. Succes verzekerd!

Reward yourself.
This one I tend to neglect. John even calls me a drill sergeant when it comes to how I treat myself. It’s very easy to forget to reward yourself when you’ve done something right. Because when I’m done with something, I’m always on to the next thing without looking back, really. But it’s great to just give yourself half a day off to go do something you like. Read a book, go out for coffee or finally buy these shoes you’ve been eyeing for months. You deserved it. And when you make the reward part of the work process, that is a motivation-booster for sure!

Heb geen spijt.
Het is prima om te evalueren als dingen wat minder gaan. In mijn optiek is dat onvermijdelijk. Maar verspil geen tijd aan het hebben van spijt. Natuurlijk had je dingen gaandeweg anders kunnen doen. Het is zelfs heel goed om dat te beseffen. Maar spijt zorgt er alleen maar voor dat we ons schuldig voelen en het vertroebelt ons zicht op de toekomst. Probeer je te richten op wat je hebt geleerd van wat niet ging zoals gepland en gebruik die kennis in de toekomst. Onthoud dat je ook maar een mens bent en dat je op elk punt in je carrière hebt gedaan wat je dacht dat toen het beste was.

No regrets please.
It’s okay to evaluate when times get rough (in my opinion it’s hard not to), but please don’t regret anything you’ve done along the way of your career. Regret only makes us feel guilty and it clouds our vision for the future. Instead of having regrets, focus on what you’ve learned from things that didn’t go as planned and use that knowledge for future projects. Remember you’re only human and that at every point in your career you did the best you could at that time.

Herinner jezelf aan waarom je dit doet.
Soms moet je gewoon even herinnerd worden aan de reden waarom je begon met ‘voor jezelf werken’. In mijn geval was dat voornamelijk toeval (ik had een kantoorbaan tot mijn contract niet werd verlengd en toen ging ik naar de kunstacademie waar ik opgeleid werd om freelance te werken), maar nu ik een paar jaar ondernemer ben kan ik wel een miljoen redenen bedenken waarom ik niet meer ‘voor een ander’ zou kunnen werken. Natuurlijk dagdroom ik weleens over een maandsalaris en een pensioen. Maar als ik een beetje motivatie nodig heb om door te gaan met zelfstandig ondernemen dan denk ik aan hoe ik mijn eigen tijd kan indelen, hoe ik mijn stijl kan ontwikkelen zoals ik dat wil en hoe ik degene ben die de dienst uitmaakt. Dit ben ik, dit is mijn ‘illustratieve imperium’ en dit is alles waar ik keihard voor werk. En ik ben er meer dan trots op.

Remind yourself why you started doing this in the first place.
Sometimes you just need to be reminded why you started working ‘for yourself’. In my case, that was mainly a coincidence (I used to work an office job until I was let go and went back to school, where I was trained to be self-employed), but now that I’ve been self-employed for a few years I can think of a million reasons why I could never work ‘for anyone else’ again. Of course I sometimes daydream about the benefits of having a monthly paycheck and a pension. But when I need a little motivation to remember why I’m doing what I’m doing I always think about how I can spend my time the way I want, how I can develop my style the way I want it to evolve and how I am the one calling the shots. This is me, my ‘illustrational empire’, and everything I’ve ever worked for. And I am more than proud of it.

Ik ben heel nieuwsgierig naar jullie gedachten over dit onderwerp. Hoe blijven jullie gemotiveerd in moeilijke tijden? Laat je advies achter in de comments!

I’m very curious about your thoughts on this subject. How do you stay motivated when times get tough? Leave your advice in the comments.
 
 

One Reply to “Biz Babble: 5 manieren om gemotiveerd te blijven // Biz Babble: 5 ways to stay motivated”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hi there! This is me: Vera Bertens. Freelance Imagery Inventor from The Netherlands. I live and work in my New England style home that is mostly pink from the inside. In my colorful, mid-century inspired studio I make illustrations, design products and create digital content for my own brand (franje design) as well as other clients, brands and companies.

Read more about Vera >>

@verabertens
Subscribe here (Dutch only)
Logo_FranjeDesign_Footer-1.png

KvK 17260101 / © franje design 2009-2024 / All rights reserved
Privacyverklaring / Privacy Policy / Disclaimer 

(Dutch only)

Niet zomaar een nieuwsbrief! Iedere maand krijg jij de leukste roundup van alles wat er in en rond mijn bedrijf gebeurd is rechtstreeks in je mailbox. Maar je vindt ook regelmatig gratis downloads, speciale lezerkortingen en achter-de-schermen materiaal in mijn nieuwsbrief. Schrijf je hieronder in: