Afstuderen deel 2: Mein Utopie // Graduation part 2: Mein Utopie

Overview
Tijdens mijn afstuderen heb ik mij ontfermd over twee afstudeerprojecten (en een scriptie). Bot gezegd waren dat een ‘lastig’ en een ‘makkelijk’ project. Niet wat niveau, hoeveelheid werk of werkproces betreft, maar wel qua ontvankelijkheid. Omdat ik een persoon ben die graag alle lastige dingen zo snel mogelijk uit de weg ruimt begin ik met het uit de doeken doen van het ‘lastige’ project.

Om maar met de deur in huis te vallen; het project is lastig omdat het over Adolf Hitler gaat. Nu zul je denken; Adolf Hitler…hoezo dan? Nou, dat kan ik je vertellen.

Alle afstudeerkandidaten kregen voor deze opdracht een gezamenlijk thema, namelijk de geschiedenis van Europa tussen het jaar 1900 en 2000. Nu houd ik van geschiedenis, ik vind het allemaal bijzonder interessant maar het is allemaal ZO TRAGISCH! Daar kan ik dus niet mee omgaan. Daarom heb ik ervoor gekozen in dit project een positieve draai te geven aan een zwaar onderwerp om ervoor te zorgen dat ik niet na 6 maanden afstuderen in een psychiatrische inrichting zou moeten worden opgenomen.

Tijdens het doorspitten van de Europese geschiedenis vond ik tussen de massamoorden, het landje-veroveren en andere vervelende voorvallen een opmerkelijk feit; Adolf Hitler zou in zijn jeugd tot tweemaal toe tevergeefs toelating hebben gedaan tot de kunstacademie in Wenen. Tevergeefs omdat hij volgens het toelatingscomittee niet over voldoende talent beschikte. Say What?! Mijn hoofd sloeg op hol en ik kon alleen maar denken; Wat als…? Wat als Adolf een succesvol kunstenaar was geworden, hij zijn frustraties had kwijt gekund in zijn kunstwerken en zo een ‘normaal’ leven had kunnen leiden? En op die manier nooit de dictator zou zijn geworden die hij in werkelijkheid is geweest?

In dit afstudeerproject dat ‘Mein Utopie’ heet heb ik de biografie van Adolf Hitler (beeldend) herschreven volgens mijn utopische gedachte; Adolf studeert succesvol af aan de kunstacademie in Wenen en verhuist enkele jaren later naar Amerika omdat zijn artistieke carrière in Europa flopt. In de Verenigde Staten wordt hij een succesvol kunstschilder en een mooi mens. Samen met zijn beste maatje Blondi (zijn Duitse herder) leeft hij zijn leven als kunstenaar ‘to the fullest’.

Deze ‘nieuwe’ biografie van Adolf bestaat uit een koffer vol tastbare herinneringen aan zijn alternatieve leven, met daarin foto’s van hem en Blondi, zijn kunstacademie-diploma, zijn bootticket naar Amerika, souvenirs die Adolf heeft verzameld, enkele van zijn schilderijen, krantenartikelen over Adolf en zijn werk en allerlei andere dingen die verwijzen naar zijn ‘nieuwe leven’.
Ik wil nog even een belangrijke kanttekening maken bij dit project omdat ik niet wil dat het verkeerd opgevat wordt; ik ben geen neo-nazi en ik zal het ook nooit worden. Dit project is niet bedoeld als verheerlijking van de Adolf Hitler die we allemaal kennen: de dictator die hele bevolkingsgroepen verslond en ideeën had die hopelijk niemand ooit meer krijgt.

Dit project is puur bedoeld als utopisch denkbeeld en als kritische blik op de maatschappij van nu. Vandaag de dag is kunst een luxegoed, maar ik probeer mensen te laten nadenken over het nut dat kunst ook kan hebben. Als kunst mensen ‘op het rechte pad’ kan houden doordat men leert zijn of haar frustraties artistiek te uiten, wordt de wereld daar wellicht een stukje beter van. En dat is geen luxegoed; iedereen verdient een betere wereld. In mijn scriptie (die ik in deel 3 van mijn afstudeer-blog-serie zal behandelen) heb ik hier onderzoek naar gedaan.

During my nine months of graduation, I have been working on two separate projects (and a thesis). Bluntly said I had a ‘tricky’ project and an ‘easy’ one. Not when it comes to the artistic level of these projects, the amount of work or the artistic process, but the difference is to be found in the receptivity of the ‘tricky’ project. Because I’m the kind of gal who likes to get tricky things out of the way sooner rather than later, I’ll start with telling you about (and showing you!) the tricky project first.

So, I’d like to call this project tricky because it is about Adolf Hitler. Now, I can hear you thinking: why Adolf Hitler? Well, I’ll tell you why.
All of the graduates received the same theme for this assignment, which was the history of Europe between the year 1900 and 2000. Let’s get one thing straight: I like history, I think it’s very interesting indeed, but in my opinion it is SO TRAGIC. Something I’m having trouble dealing with. This is the reason why I chose to to give a positive spin to a heavy subject just to make sure I didn’t need to reserve a spot in a nut-house by the time I was done graduating.
While digging through Europe’s history, I found (between mass-murders, country-conquering and other nasty incidents) a remarkable little fact; Adolf Hitler is said to have tried to study in art school in Vienna, but he never got in due to lack of talent. Say what?! My imagination was going berserk and the only thought in my mind was: what if…? What if Adolf had become a successful artist? What if art was an emotional vent for him, that prevented him from taking his aggression out on millions of people? What if he could have been a normal person with a normal life? What if he, due to his work as an artist, never became the dictator we all know?

In this graduation project, which is called ‘Mein Utopia’, I re-wrote Adolf Hitler’s biography with this utopian thought in mind. In my version of his story, Adolf successfully graduates from art school in Vienna and several years later he moves to the United States because his artistic career in Europe wasn’t what he had imagined. In the USA he becomes a successful painter and a beautiful person. Together with his best buddy, Blondi (his German Shepherd), he lives his artist-life to the fullest.

This ‘new’ biography consists of a chest that is filled with tangible memories of his alternative life. A chest full of photographs of him and Blondi, his art-school diploma, his boat-ticket to the United States, souvenirs Adolf collected, some of his paintings, newspaper-articles about Adolf and his career and all sorts of other things referring to his ‘other life’.
One important note on this project is that I am not a neo-nazi and I will never be one. This project is not meant to glorify the Adolf Hitler we all know; the dictator who devoured millions of people and had ideas that hopefully nobody will ever have again.

This project is meant as a utopian idea and as criticism on today’s society. Today, art is luxury. However, with this project, I’m trying to make people think about the use that art can have. The difference it might make. If art makes people able to stay ‘on the right track’ because people can use their art as a vent for agression and other emotions, it might just make the world a little prettier. There is no luxury in that, a better world is a necessity of life. In my thesis (which I will talk about in part 3 of my graduation-blog-series) I have investigated art as a way to vent trauma.

1

2

3

4

5

 

Afstuderen deel 1 // Graduation part 1

1_Diploma

Wat heb ik een onbeschrijfelijk halfjaar achter de rug! Zoals jullie allemaal wel zullen weten heb ik sinds november 2012 verschrikkelijk hard gewerkt om af te studeren van de kunstacademie en met gepaste trots kan ik melden dat dat me zo’n twee weken geleden ook daadwerkelijk is gelukt! Joepie!

Gedurende de eerste drie maanden van het afstudeertraject leek ik redelijk in staat te zijn zowel deze blog, als het ontwikkelen van mijn eigen producten en freelance opdrachten EN mijn afstuderen tegelijkertijd te kunnen doen, maar ik kan je melden dat ik daar de afgelopen maanden (sinds maart ongeveer) grandioos in heb gefaald. Daarom wil ik bij deze officieel mijn excuses aanbieden voor het verwaarlozen van deze blog, maar soms moet men nu eenmaal prioriteiten stellen.

Dat gezegd hebbende vind ik dat ik jullie een fatsoenlijke update van de afgelopen maanden verschuldigd ben, en geloof me; dat is een grote update! Daarom zal ik terugblikken op mijn afstudeerperiode met verschillende blogposts en zal ik met jullie vooruit kijken naar de weg die voor me ligt; plannen en ideeën voor de komende tijd.
Dus zie hier; een overzicht van de laatste fase van mijn kunstacademie-tijd.

Wow, have I had one hell of a six months! As all of you probably know, I have been working on my art-school graduation since november 2012. And I can proudly say that I have successfully done so about two weeks ago. Yay!
During the first three months of graduation I seemed to be capable to juggle both school and my own ‘thing’ (which includes this blog, my products and freelance assignments) at the same time, but since march or so; not so much. This is why I am now officially apologizing for neglecting this blog, but sometimes, one just has to prioritize. 

That said, I think I owe you all a decent update on everything that happened to me in these past months and believe me, that is A LOT! That’s why I will be looking back on this period of time in several blogposts and I will take a look at the road ahead; which is far from empty, but a little scary all the same.
Without further ado; here’s a summary of my life in the last phase of art-school.

Mijn diploma ondertekenen!
Signing my diploma!

1_Diploma

 

Officieel ‘Bachelor of Design’
Officially ‘Bachelor of Design’

2_Diploma

 

Na de diploma uitreiking volgde de afstudeerexpositie. Vijf dagen vol met presenteren, netwerken en gezelligheid!
After getting my diploma, the annual graduation exhibition followed. Five days of presenting my work and networking!

Een sneak-peek van mijn projecten (meer hierover volgt!)
A sneak-peek of my projects (more about this later)

3_Projeten

 

Onze gastenboek-muur na vijf dagen exposeren.
Our guestbook-wall after five days of exhibition.

4_Gastenboek

 

Tijdens de expo hadden we een winkel met daarin producten van alle afgestudeerden.
During the exhibition we had our own shop with products of all graduates.

5_Winkel

 

We hebben deze gezamenlijke tas gemaakt als aandenken.
We made this jointly bag as a souvenir of the exhibition.

6_Tas

 

En na deze drukke weken staat mijn hele huis vol met cadeaus. (Het alpaca schilderijtje is gemaakt door de geweldige Debbie Ros)
And after these busy weeks I find my home full of presents. (The alpaca painting is made by the lovely Debbie Ros)

7_Cadeau

8_Cadeau

9_Cadeau

10_Cadeau

11_Cadeau

 

(Dutch only)

Niet zomaar een nieuwsbrief! Iedere maand krijg jij de leukste roundup van alles wat er in en rond mijn bedrijf gebeurd is rechtstreeks in je mailbox. Maar je vindt ook regelmatig gratis downloads, speciale lezerkortingen en achter-de-schermen materiaal in mijn nieuwsbrief. Schrijf je hieronder in: