Column: Over ‘iets bijdragen’, deel 2 // Recap: On ‘contributing’, part two

teamnick_blog

Een tijdje na onze Amerika-roadtrip afgelopen zomer schreef ik een column over ‘bijdragen aan de wereld’. Als je die column nog niet gelezen heb dan raad ik aan dat wel te doen want het kan zijn dat je anders geen touw kunt vastknopen aan wat ik zometeen allemaal ga vertellen.
In het kort ging die column over hoe ik soms het gevoel heb/had dat ik met ‘slechts illustrator zijn’ niet zo bijster veel bijdraag aan de wereld. Ik maak immers ‘alleen maar mooie dingen’.

Maar ik vertelde je ook over Myla, haar alpaca ranch en hoe zij ervoor zorgde dat ik me wat beter ging voelen over mezelf. Vandaag krijgt dat verhaal een staartje want een tijdje geleden gebeurde er iets heel bijzonders.
Ik denk dat ik wel kan zeggen dat Myla’s ranch een vliegende start heeft gemaakt de afgelopen maanden. Ze heeft twee nieuwe alpaca-dames geadopteerd: Hope en Sky Dancer en daarmee komt de totale alpacatelling op de ranch op elf stuks. Ook heeft ze al een paar bezoeken van zieke kinderen gehad. Toch blijkt het voor veel van deze kinderen en hun gezinnen en behoorlijke opgave om de reis naar de ranch te maken, maar daarvoor heeft Myla ook al een oplossing bedacht: ze vertuurt ‘goodyboxes’ naar de kinderen die niet langs kunnen komen. Zo zijn ze toch betrokken bij de ranch en ‘de meiden’, alleen niet in real life. Deze goodyboxes zitten vol met speelgoed, en alpaca gerelateerde spullen zoals een muts van alpaca wol, foto’s van Myla’s meiden en (dit volgende zeg ik met veel trots) een door mij gemaakt alpaca masker. Weet je nog dat ik vorig jaar op mijn verjaardag een workshop ‘alpacamaskers maken’ gaf op een kinderboerderij? Die maskers dus.

Ik ben verliefd geworden op het idee dat een ziek kind waar dan ook ter wereld met plezier zo’n masker zou versieren. En als zo’n simpel masker kan bijdrage aan een geluksmoment (hoe klein of kort ook) voor zo’n kind dan is dat wat mij betreft het mooiste dat er is.

Toen gebeurde er iets waar ik een berg kippenvel van kreeg. Want een paar weken geleden stuurde Myla me de foto die boven dit artikel staat afgebeeld, van een hele Amerikaanse schoolklas met mijn masker op. Deze foto is gemaakt door Maggie die ik vanaf nu bestempel als tofste lerares ter wereld.
Nick (de jongen met het Team Nick shirt) is helaas erg ziek, dus ook hij ontving een goodybox van Myla. En vervolgens deed Maggie zoiets moois: ze maakte heel de klas onderdeel van Nicks ziekte (hoe naar dat ook klinkt) door ze allemaal een masker te laten versieren. En voor heel even waren ze allemaal één. Allemaal hetzelfde. Allemaal Nick.

En nu kan ik het zeggen: ‘I rest my case’. Want ik mag dan wel geen chirurg, mensenrechten activist of politicus zijn; ik ben er nu van overtuigd dat ik ook levens kan veranderen. Op kleinere schaal en op mijn eigen manier. Want iemand anders gelukkig maken (voor hoe lang of kort dat ook mag duren) kan ook ‘lifechanging’ zijn. Deze foto (die nu als constante reminder in mijn studio hangt) is voor mij bewijs dat ‘het goed is zo’. Dat wat ik doe net zo mooi is en net zoveel ‘bijdraagt’ als wat bijvoorbeeld dokters doen. Misschien wel meer zelfs. Want ik heb nog maar weinig dokters ontmoet die me laten lachen.
Nogmaals bedankt Myla, dat ik deel mag uitmaken van je prachtige reis.

A little while after our USA-roadtrip last summer, I wrote a recap about ‘contributing’. If you haven’t read that story yet, I recommend that you do because you might not be able to make any sense of this post if you don’t.
In short, it was about how sometimes I felt like I wasn’t contributing much to the world with ‘just making pretty things’.

But I also told you about Myla, her alpaca ranch and how she made me feel a little different about that. Today, I want to write a sequel to that story because a little while ago, something amazing happened.
I think I can say that Myla’s ranch really kicked into high gear over the past months. She adopted two more alpaca ladies for the ranch: Hope and Sky Dancer and had a few visits of sick children. However, a lot of kids are unable to make the journey to the ranch. For that, Myla has a solution: she sends out goodyboxes for these kids to unpack, enjoy and still be in contact with the alpacas. Just not in person. These boxes are filled with toys and alpaca-related stuff like alpaca-fibre hats, pictures of Myla’s girls and (this I say with pride) my alpaca mask. Remember me hosting a workshop in making alpaca masks at a petting zoo on my birthday last year? That mask.

I fell in love with the idea that an ill child somewhere in the world would enjoy decorating the mask. And if my mask could contribute to a single happy moment for one of these kids, that would be one of the most amazing things.
But then something overwhelming happened because a few weeks ago, Myla sent me this photo (pictured above this article) of an entire school class wearing my alpaca masks. Goosebumps allover the place. The picture is taken by the lovely Maggie, who is now officially the awesomest teacher on this earth.

Little Nick (the boy with the Team Nick shirt), is unfortunately very sick, so he received a goodybox from the lovely Myla. And then Maggie worked her magic and did one of the most amazing things: she made the class ‘part of Nick’s illness’ (how awful that may sound), by providing them all with a mask to decorate. And for a moment, they are all one. All the same. All Nick.
And this might be where I rest my case. Because although I might not be a surgeon, human rights activist or politician, I am now convinced that I too can change lives. On a smaller scale and in my own way. For making people happy (even for the smallest amount of time) can be lifechanging too. This picture (which is now up in my studio, as a constant reminder of that) to me is proof that ‘it’s all good’. That what I do is equally as ‘contributing’ as what doctors might do. Or maybe even better. Because I haven’t met a lot of doctors that made me smile.

Thanks again for making me part of your wonderful journey, Myla.

Team Confetti Meeting

TC_meeting_1

Ik denk dat iedereen hier nu wel zo’n beetje weet dat ik een super trots nieuw lid ben van Team Confetti. Maar nadat ik ben voorgesteld op de Team Confetti blog, ik mijn eerste gast-artikel heb geschreven en ik in een Whatsapp-groep zit die zelden stil is werd het tijd voor een échte ontmoeting. Dus afgelopen maandag kwamen Olga, Ingrid en ik bij elkaar in het leuke (en hipster-verantwoorde) Stan & Co in Utrecht voor laaaaaaange gesprekken, taart, drankjes en cadeautjes. Het was alsof we elkaar al jaren kenden. Ik kijk nu al uit naar onze volgende meeting en ik hoop dat we op een dag ook kennis kunnen maken met Tea (die in Londen woont). Ik ben zo blij met mijn nieuwe vrienden en alles dat mijn blog en bedrijfje me tot op heden hebben gebracht. Life’s good.

I guess everyone here knows by now that I am very proud to be a new member of the lovely Team Confetti. But after being introduced on the Team Confetti blog, writing my first guest-post and being in a Whatsapp-group that’s never silent, it was time for an actual meeting. So this monday Olga, Ingrid and I met up at the lovely (and hipster approved) Stan & Co in Utrecht for looooong conversations, cake, drinks and goodies. It was like we’ve known each other for years. I’m already very much looking forward to the next meeting and I really hope I can meet Tea (who lives in London) one day too. I’m so happy with my new friends and everything that my blog and business brought me so far. Life’s good.

TC_meeting_2

TC_meeting_3

TC_meeting_4

TC_meeting_5

TC_meeting_6

TC_meeting_7

TC_meeting_8

 

Biz Babble: Wat te doen met teveel ideeën // Biz Babble: What to do with too many ideas.

BizBabble_2

In de laatste editie van Biz Babble besprak ik hoe je als creatief ondernemer geïnspireerd kunt blijven. Het kan soms moeilijk zijn om geïnspireerd te worden als het creatieve deel van je brein constant moet blijven presteren voor allerlei projecten die je omhanden hebt. Maar waar je soms geen inspiratie kunt vinden hoe hard je ook zoekt, zijn er ook tijden waarin je simpelweg teveel ideeën krijgt en te weinig tijd hebt om ze uit te werken. Vandaag vertel ik hoe ik omga met dit luxeprobleem.

In the last edition of Biz Babble, I talked to you about how to stay inspired. It’s sometimes hard to stay inspired when the creative part of your brain always has to stay up to speed for several projects at a time. But although sometimes you can’t find inspiration no matter where you look, there are also times when you have too many ideas and just too little time. Today I will be talking about how I handle this luxury problem.

Schrijf ze op en kom er later op terug.
Deze is nogal voor de hand liggend, maar wel een hele belangrijke. Want soms schrijf ik goede ideeën niet op omdat ik denk dat ik daar geen tijd voor heb (voor het opschrijven ja. Klinkt te stom voor woorden, I know.) of dat ik waarschijnlijk toch nooit tijd zal hebben om ze uit te werken dus dat opschrijven geen zin heeft. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op want goede ideeën die je een tijdje terug had komen super goed van pas in tijden dat je om inspiratie verlegen zit. En je weet dat die tijden gaan komen.

Write them down and get back to them later.
This one’s kind of obvious, but it’s also very important. Because I sometimes find myself not writing them down because I tell myself I don’t have the time to write them down (as stupid as that may sound) or that I will probably never have the time to execute the plan, so that it’s not worth writing it down. That makes no sense whatsoever because this idea might come in handy once inspiration in scarce and as I told you before, these times will come too.

Schets het uit, probeer het uit.
Opschrijven werkt misschien voor sommige ideeën, maar anderen moet je gewoon uitproberen. Ik heb vaak genoeg een idee voor een illustratie, maar wanneer ik dan daadwerkelijk aan het uitwerken ervan begin dan blijkt het lang niet zo leuk te worden als hoe ik het in mijn hoofd had. Geef jezelf een half uurtje de tijd om het idee dat in je hoofd komt opzetten even snel uit te schetsen of er een simpele dummy van te maken. Dat half uurtje kun je in je drukke schema echt wel missen, want als je het niet uitschetst blijft het idee in je hoofd zitten en kun je je aandacht toch niet richten op waar je mee bezig was. Als je even snel een schets maakt dan zie je heel snel of het idee wat is en of het uiteindelijk je tijd en energie waard is om het uit te werken. Mijn ervaring is dat als de schets of dummy niet echt overtuigend is, ik niet meer op het idee zal terugkomen. Het is niet leuk om er achter te komen dat een bepaald plan niet gaat werken maar het is ook goed om vroeg in het creatieve proces dingen te kunnen wegstrepen zodat je het idee niet maandenlang in je hoofd meesleept om er vervolgens (als je dan eindelijk de tijd vindt om er wat mee te doen) achter te komen dat het eigenlijk niks is. Als de schets of dummy goed is dan zal je meer gemotiveerd zijn om met het uitwerken ervan te beginnen en sta je meer achter je idee, wat zorgt voor een beter project of product.

Sketch it out, mock it up.
Writing them down might work for some ideas, but others you have to just try out. I often have an idea for an illustration, but once I start the actual project, it turns out to be not as awesome as I thought. Give yourself half an hour to make a quick sketch or mock-up of the idea once it pops up in your head. Yes, you can spare half an hour for that because if you don’t get the idea out of your head, it will be occupying your brain, making it impossible to  focus on anything else. When you make a quick sketch, you can quickly see if the idea will be worth your time to finish once you actually have time. My experience is that if the mock-up is not convincing, I won’t be coming back to the idea anymore. It’s not always nice to find out your idea won’t work, but it’s also good to be able to eliminate ideas in an early stage of the creative process, so that you won’t be dragging this idea along for months until you’ve got time to work on it only to find out it’s not how you imagined it to be. If the mock-up is good, it will give you more motivation to acually start working on it and you’ll be more convinced your idea is good and that it will lead to a great project or product.

Maak tijd.
Sommige ideeën zijn misschien goed genoeg om op te schrijven of uit te schetsen en later op terug te komen, maar andere ideeën zijn zó tof dat je eigenlijk meteen wilt beginnen met het uitwerken ervan. Maar het probleem is dus dat je geen tijd hebt. Nada. Denken dat je geen tijd hebt om je leuke plan uit te voeren maakt je neerslachtig en het zorgt ervoor dat je een hekel krijgt aan je andere lopende projecten omdat je eigenlijk iets anders wilt doen. Geloof me: dat is het laatste dat je wilt. Dus trakteer jezelf eens op iets leuks en sta jezelf toe om gewoon aan dat project te beginnen op tijdstippen die je met jezelf afspreekt. Als je overdag goed hebt gewerkt aan je lopende projecten, mag je ’s avonds bijvoorbeeld met dat super toffe nieuwe idee aan de slag. Op die manier zorg je dat je gemotiveerd blijft voor je lopende projecten omdat je jezelf een beloning geeft en je biedt jezelf de kans om je nieuwe project te laten bloeien. Win-win situatie!

Make time.
Some ideas might be ones to write down or sketch out and come back to, others are just so good you want to start working on them right away. But the problem is there is no time. Thinking there’s no time for your awesome idea actually makes you feel depressed and makes you dislike your current projects because you’d rather be doing something else. Believe me: that’s not what you want. So treat yourself and allow yourself to just start this new project in designated amounts of time. Work on your current projects during daytime and let yourself work on that awesome new idea in the evening. That way, you don’t start disliking your current projects (because if you’ve done your best during the day, you can treat yourself by working on your new project at night) and you give yourself the opportunity to flourish while working on your new project. Win-win!

Wacht niet te lang
Dit stukje advies heeft niet zozeer te maken met het fenomeen ‘teveel ideeën hebben’, maar meer met geen tijd hebben (of maken) om ze uit te werken. Bij mij is het namelijk zo dat ik mijn ideeën wanneer ze te lang alleen een idee blijven niet meer leuk vind. Als ik teveel tijd heb om er over na te denken, dan maak ik het idee in mijn hoofd kapot en dan schrijf ik het af. Daarom werken bovenstaande dingen zo goed voor mij: ik moet eraan beginnen en het eigenlijk afmaken voor ik de kans en tijd krijg om een hekel te krijgen aan mijn idee.

Don’t wait too long.
This piece of advice hasn’t got so much to do with having too many ideas, but it does have to do with not having enough time to execute them. I often find myself disliking my ideas when they remain ideas for too long. Which is why making mock-ups and making time really works for me. The longer I think about an idea, the more I start disliking it. I just have to start working on it and finishing it before I get the opportunity to dislike and finally discard it.

Wat doe jij wanneer je hoofd vol ideeën zit? Of heb je zelf vragen die ik kan beantwoorden? Deel je advies of vragen in de comments!
What do you do when you’re head is too full of ideas? Or are there things you’d like me to write about in the future? Share your advice or questions in the comments!

Lamakussens voor Yvonne // Llama pillows for Yvonne

Pillows_1

Een tijdje geleden ontmoette ik Yvonne op een housewarming. We raakten aan de praat over hoe zij en haar vriend gingen verhuizen en over mijn illustraties. Van het een kwam het ander en een paar weken later kreeg ik van Yvonne een mailtje met de vraag of ik twee lama kussens kon maken voor op hun nieuwe bank. Uuuuuh…JA! Zie hier het eindresultaat:

A little while ago I met Yvonne at a housewarming party. We started talking about how she and her boyfriend were moving house and about my illustrations. One thing led to another and a few weeks later, I got an e-mail from Yvonne asking if I could make her some llama pillowcases for their new sofa. Uuuh…YEAH! So here’s how they turned out:

Pillows_2

Pillows_3

Pillows_4

Pillows_5

Als jij zoiets speciaals voor in je huis ook wel ziet zitten, dan kun je altijd contact met me opnemen!
If you’re interested in something ‘custom’ for your home, you can always contact me!

Gastblog voor Team Confetti #1 // Guest-post for Team Confetti #1: On work, lack of reality and uncharming poses.

Gastblog1_Illustraties_1

Vandaag is het dan zo ver! Mijn eerste gastartikel voor Team Confetti is gepubliceerd. En aangezien er ook lezers van mijn blog zijn die Team Confetti nog niet volgen (ik kan je van harte aanraden dat wel te doen) plaats ik het artikel ook hier, zodat iedereen die dat wil het kan lezen. Veel plezier met dit eerste artikel, dat gaat over hoe ik werk.

I’m so excited for today you guys! Because today is the day my first guest-post for Team Confetti is published. And since on the Team Confetti blog it’s only published in Dutch, I thought I’d repost it here in English (and Dutch too for that matter) to make it available to all of my readers. So enjoy this post on how I work.

Gastblog1_Illustraties_2

 

Het is een enorme eer om vandaag het spits af te mogen bijten met de eerste gastblog in de geschiedenis van ‘het nieuwe Team Confetti’. Maar als ik eerlijk ben vind ik het ook wel een beetje spannend. Ik ben namelijk een typische creatieveling: ik ben een klein beetje (of eigenlijk best wel erg) ‘socially awkward’ en ik praat niet zo graag over mezelf. En nu hoor ik je denken dat dat laatste nogal in strijd is met het feit dat ik ook blog over mijn eigen leven. Klopt! Maar laat ik het zo zeggen: via een computerscherm over jezelf praten is een stuk makkelijker dan in real life. Ik spreek uit ervaring.
Toch ga ik het vandaag nog even over mezelf hebben. Oh I know, I know: Olga heeft me vorige week al aan jullie voorgesteld. Je hoeft dan ook niet bang te zijn voor dubbele informatie. Want vandaag ga ik jullie wat meer vertellen en laten zien over hoe ik werk. Want mijn werk is eigenlijk net als ik: een beetje awkward.

It is such an honor to be the first one to be writing a guest-post in the history of ‘the new Team Confetti’. But to be honest, it’s also kind of scary to me. Because I am your typical creative person: I’m a little (or maybe even severely) socially awkward and I don’t like talking about myself. Now I can hear you think that ‘not liking to talk about yourself’ and blogging about your life are two things that don’t mix in that well together. True! But let me put it this way: talking about yourself through a computer screen is a whole different cup of tea compared to talking about yourself in real-life. Trust me on that one.
Nevertheless, I will be talking about myself some more today, even though Olga introduced me to you all on the Team Confetti blog last week. But today I will be talking not only about myself, but also about how I work. Because my work is actually just like me: a little awkward.

Ik vind het ‘nodig’ om hier wat over te vertellen omdat ik op familiefeestjes, netwerkborrels en andere bijeenkomsten vaak het compliment krijg dat ik zo’n goede beeldbewerker ben. Dat mijn illustraties eruit zien alsof ze echt zo zijn gefotografeerd in plaats van in elkaar ‘gephotoshopt’. Uuuuh…Thanks, but no thanks. ‘That is NOT how I roll’.

I feel ‘the need’ to tell you about how I work, because whenever I’m at a birthday party or network event I get the compliment that I’m such a talented image editor. That my illustrations look just like they’ve been photographed just as they are, rather than digitally put together. Uuuuh..Thanks but no thanks. That’s not how I roll.

Mijn manier van werken is namelijk voortgekomen uit één van mijn grootste ‘gebreken’: het feit dat ik niks snap van licht, schaduw en perspectief. Vraag mij niet iets realistisch te tekenen want daar bak ik dus niks van. Vraag mij dus ook niet om een illustratie zo realistisch mogelijk in elkaar te ‘photoshoppen’, want je raadt het al: ‘epic fail’.

Because my way of working evolved from one of my biggest ‘flaws’: the fact that I simply don’t understand lighting, shadow and perspective. Don’t ask me to draw something realistically, because I won’t be able to do so. So please don’t ask me to ‘Photoshop’ an illustration either, because that will be an epic fail.

Mede vanwege mijn gebrek aan realiteitszin (dat soms wel eens verder reikt dan alleen mijn werk, maar dat even terzijde), maar ook omdat ik niet al mijn werkdagen wil doorbrengen achter mijn computer heb ik besloten om al mijn 3D-illustraties ‘live’ op te bouwen en te fotograferen. Zo zijn licht, schaduw en perspectief natuurlijk en hoef ik mijzelf niet te pijnigen met het achteraf toevoegen van één van die drie factoren. Natuurlijk bewerk ik mijn beelden wel iets na in photoshop, maar alle 3D-illustraties die je van mij ziet zijn foto’s van een ‘set’ die ik heb gebouwd in mijn mini-keuken (die ik dus regelmatig verbouw tot mini fotostudio) of ergens op locatie. En die locatie kan overal zijn; in andermans huiskamer of gewoon op een muurtje ergens in Toscane.
Nog een beetje onduidelijk allemaal? Ik neem een aantal voorbeelden met je door, maar ik waarschuw je alvast: ook al houd ik van ‘mooie dingen maken’, deze achter de schermen beelden zijn niet altijd even mooie plaatjes. En geloof me, om het ‘perfecte shot’ te krijgen moet je soms de meest oncharmante poses aannemen. Op je buik in de duinen liggen? No problemo! Een arsenaal aan apparatuur, statieven, illustraties en tape rondsjouwen? Yes sir! Rare blikken van voorbijgangers krijgen? Done! ‘Anything to get the job done’.

Mainly because of this ‘lack of reality’ (that sometimes goes a little further than just my illustrations, but that’s a whole other story), but also because I’ve decided I don’t want to spend the rest of my life behind a computer screen, I decided to build all of my 3D-work as a ‘live set’ and then photograph it. That way, lighting, shadow and perspective come naturally and I don’t have to torture myself with adding one or more of these factors afterwards. Of course I do edit my images a little once the image is shot, but all 3D illustrations that are made by me are pictures of a ‘set’ I built in my tiny kitchen (which sometimes is remodelled into a tiny photo studio) or on location somewhere. This ‘location’ can be basically everywhere: in someone else’s living room, or on a wall somewhere in Tuscany.
Still a bit unclear? I’ll take you through a few examples at the bottom of this post (so scroll all the way down for some more images), but I must warn you: although I love making ‘pretty things’, these behind the scenes pics aren’t always that pretty. Believe me, you have to go through a lot in order to make it pretty or to get the ‘perfect shot’. Lying on your belly on the beach? No problem! Carrying around lots of equipment, tripods, illustrations and tape? Yes sir! Receiving strange looks from passers-by? Done! Anything to get the job done.

Voorbeeld 1: Kerstkaart 2014.
Example 1: Christmas greeting card 2014.

Gastblog1_Kerstkaart_1

Gastblog1_Kerstkaart_2

Gastblog1_Kerstkaart_3

Gastblog1_Kerstkaart_4

Gastblog1_Kerstkaart_5

 

Voorbeeld 2: Geboortekaartje Bram.
Example 2: Bram’s birth announcement.

Gastblog1_Geboortekaartje_2

Gastblog1_Geboortekaartje_3
Gastblog1_Geboortekaartje_4

Gastblog1_Geboortekaartje_5

Gastblog1_Geboortekaartje_6

Gastblog1_Geboortekaartje_7

 

Voorbeeld 3: ‘Into the Wild’ prent.
Example 3: ‘Into the Wild’ print.

Gastblog1_Prent_1

Gastblog1_Prent_2

Gastblog1_Prent_3

Heb je iets opgestoken van deze ‘les in 3D illustratie? Mooi! Want met mijn gastblog van volgende maand ga je zelf aan de slag met deze techniek. Maak je borst dus maar alvast nat.

Have you learned from this ‘lesson in 3D illustration? Good! Because with next month’s guest-post you will be working with this technique yourself! So brace yourselves in advance.

5 things I’m doing right now

5 things_january_0

Hoewel veel mensen januari de meest verschrikkelijke maand van het jaar vinden, moet ik zeggen dat deze januari één van de drukste ooit is voor mij. Er staan een hoop leuke dingen te gebeuren en achter de schermen ben ik hard aan het werk aan veel leuke, nieuwe projecten. Wat dan zoal? Nou, dat wil ik jullie vandaag laten zien.

Although a lot of people consider January one of the most awful months of the year, I must say that this particular case of January is one of the busiest ever for me. Lots of exciting things are about to happen and behind the scenes I’ve been working hard on lots of new projects. So I thought today I’d share what I am up to right now besides blogging.

1. De Boekieboekie illustratie wedstrijd.
Wie mij op instagram volgt heeft vast al wat Alice in Wonderland-achtig werk voorbij zien komen. Alice in Wonderland is het thema van de Boekieboekie illustratiewedstrijd, een wedstrijd die jaarlijks wordt georganiseerd voor debutanten in de illustratie wereld. Ik heb nog nooit eerder aan deze wedstrijd mee gedaan, maar eens moet de eerste keer zijn en ik vind het super leuk! Ik houd jullie op de hoogte en ik zal het werk dat ik heb gemaakt delen wanneer het af is.

1. The Boekieboekie illustration contest.
Those of you who are following me on instagram may have seen some Alice in Wonderland-themed work already. Well, Alice in Wonderland is the theme of the annual ‘Boekieboekie’ illustration contest, which is a contest for debutants in illustration. I have never participated in this contest before, so I’m very excted to be doing so this year. I’ll keep you posted on how that goes and I’ll be sharing the work I made once it’s done.

5 things_january_1

 

2. Kussenhoezen.
Ik kreeg een aantal weken geleden een aanvraag van een jong stel voor een set kussens (met lama’s in dit geval). Ze hadden net een nieuwe bank gekocht en zochten nog wat leuks voor erop. Dit vind ik altijd hele leuke projecten omdat ze eens wat anders zijn dan het ‘gebruikelijke’.

2. Custom pillowcases.
I got a request for custom (in this case llama) pillowcases from a young couple that just purchased a new sofa. I really like doing projects like this, because they’re a little different from ‘the usual’.

5 things_january_2

 

3. Nieuwe ansichtkaart.
Aangezien mijn kerstkaart de laatste ansichtkaart is die ik heb gemaakt vind ik het onderhand wel tijd voor een nieuwe. Om eerlijk te zijn ben ik al sinds oktober bezig met deze nieuwe kaart, maar er kwam telkens iets anders tussen, waardoor ik hem dus nog steeds niet heb afgemaakt. Ik heb met mezelf afgesproken dat hij aan het einde van de maand naar de drukker moet. Hoewel ik nog geen ‘af’ ontwerp met jullie kan delen, kan ik wel verklappen dat het hier mee te maken heeft:

3. New postcard.
Since last year’s Christmas greeting card is the last postcard I published, I thought it’s high time for a new one. Although actually I have been working on this one since October of last year. But other things kept coming my way, which is why I still haven’t finished it yet. But I told myself it has to be off to print by the end of the month. I can’t share a finished design with you yet, but it’s got something to do with this:

5 things_january_3

 

4. Administratie.
Niet leuk om over te praten, nog minder leuk om te doen. Maar helaas hoort het er ook bij; de administratie. Ik moet nog wat dingen van vorig jaar op orde brengen (zoals belastingaangiften) en ik ga echt proberen de boel wat beter op orde te houden dit jaar. En dat betekent dus dat je er ook echt tijd aan moet besteden.

4. Administration.
Not a fun thing to be talking about, even less fun to be doing. But very necessary none the less. I still have to get things from last year in order (like tax reports) and I’m really trying to get my administration more organised this year. Which means I have to actually be spending some time on it.

5 things_january_4

 

5. Workshops plannen.
Achter de schermen ben ik bezig met het uitdenken van wat nieuwe workshops, samen met Lisa van Elle Aime. Ze zullen waarschijnlijk ergens rond of vlak voor de zomerperiode plaatsvinden en hoewel ik nog geen inhoudelijke dingen met jullie kan delen beloof ik alvast dat het heel leuk gaat worden!

5. Workshop planning.
I’m working on some new workshop ideas in collaboration with the lovely Lisa from Elle Aime. They will probably be taking place somewehere around or just before summertime comes around and although I can’t share any serious information with you yet, I promise it will be awesome!

5 things_january_5

Nu dat ik heb gedeeld waar ik zoal mee bezig ben, ben ik nieuwsgierig geworden naar wat jullie zoal bezighoudt! Laat het achter in de comments.

Now that I shared what I’m up to, I’m really curious about what you’re doing right now! Leave whatever that is behind in the comments!

Samenwerking met Team Confetti // Teaming up with Team Confetti!

TeamConfetti_1

Ik beloofde afgelopen maandag al dat ik iets bijzonders zou aankondigen op deze blog. En toen ik vorige week over mijn blog plannen vertelde had ik het over het feit dat ik meer wil gaan samenwerken. Vandaag is de dag dat ik hier meer over kan vertellen.

Want op de allerlaatste dag van 2014 kreeg ik een e-mail van Olga van Team Confetti (als je deze blog niet kent moet je echt even gaan kijken want hij is echt super leuk!). Ze vertelde me dat haar blogmaatje Meike met ingang van 2015 zou stoppen met bloggen voor Team Confetti. Dus eigenlijk zou Team Confetti dan geen Team meer zijn maar een ‘one man show’. Daarom vroeg Olga mij (samen met de fantastische Ingrid, Tea en een voor nu nog mysterieuze mannelijke blogger) of ik deel zou willen uitmaken van Team Confetti door elke maand een gastartikel voor ze te schrijven. Uuuuuuh…JA!
Ik liep al een tijdje rond met het idee om ‘andere’ content te gaan delen op deze blog (dan bedoel ik meer DIY’s, en gratis downloads/printables) en de gastartikelen voor Team Confetti leken me de perfecte aangelegenheid om dat ook daadwerkelijk te gaan doen.

Dus van het een kwam het ander en hier zit ik dan aan jullie te vertellen dat gisteren alle gastbloggers zijn geïntroduceerd op de Team Confetti blog en dat ik aanstaande dinsdag het spits zal afbijten met het allereerste gast-artikel. Rest mij alleen nog te zeggen: stay tuned!

I promised you this monday that I would be announcing something pretty awesome on this blog. And when I told you about my blog plans last week I was talking about collaborating more. Well, today is the day I will tell you more about this.

Because on the very last day of 2014 I got an e-mail from the lovely Olga of Team Confetti (if you don’t know this blog, you should really check it out, because it’s totally awesome!). She told me her blog-buddy Meike would stop blogging for Team Confetti as of the start of 2015. So basically, Team Confetti would no longer be a Team, but a one man show. Which is why Olga asked me if I (along with the wonderful Ingrid, Tea and for now another male mystery-blogger) would like to be part of Team Confetti and write a guest post for the blog every month.
Are you kidding me?! Heck, yes!

I had been thinking about sharing ‘different’ content on my blog from what I’ve been doing over the past years (such as more DIYs and free downloads/printables) and the guest posts for Team Confetti sounded like the perfect opportunity to actually start doing that.
So, from one thing came another and now I’m here telling you that yesterday, all of the guest-bloggers were introduced on the Team Confetti blog (in Dutch) and that next tuesday, I will be the one to kick off the guest-series with a very first post. The only thing left to say is: stay tuned!

Photoblog!

PD_dec2014_0

Eerder deze week vertelde ik over mijn plannen om mijn fotoblogs wat regelmatiger hier te laten verschijnen. Daar begin ik mee als januari eenmaal voorbij is, maar dat betekent niet dat ik niet meer wil delen wat zich sinds de laatste fotoblog (die dateert van oktober, oeps!) heeft afgespeeld. Dus hier is een overzicht van hoe mijn laatste maanden van 2014 eruit zagen:

Earlier this week, I told you about my plans to make my Photoblogs more frequent right here on this blog. I will be starting with that once january is over, but that doesn’t mean I don’t want to share what happened between the last Photoblog (which dates back to October, oh my!) and the end of 2014. So here’s a peek into what my last few months of last year looked like:

Ik was V.I.P gast op een Dutch Design Week evenement.
I was a V.I.P guest at a Dutch Design Week event.

PD_dec2014_1

 

Ik at een Halloween cupcake.
Had a serious Halloween treat.

PD_dec2014_2

 

Ik werkte met deze schatjes.
Got to work with these beauties.

PD_dec2014_3

 

Ik was een dagje aan het strand.
I spent a day at the beach.

PD_dec2014_4

 

Ik verstuurde wat kerst bestellingen.
Packed some Christmas orders.

PD_dec2014_5

 

Ik vertuurde een enorme doos vol beursjes naar mijn eerste verkoopadres in de States: WeAre1976 in Dalles, Texas.
I shipped out a serious amount of clutches to my first retailer in the USA: WeAre1976 in Dallas, Texas.

PD_dec2014_6

 

Mijn illustratie stond op de cover van een magazine.
My illustration was on the cover of a magazine.

PD_dec2014_7

 

Dingen werden pas echt feestelijk met mijn eigen handgedrukte cadeaupapier.
I got festive with this gold handprinted giftwrap.

PD_dec2014_8

 

Ik schafte een pinapparaat aan voor op markten.
I got a creditcardmachine for fairs and I made a little sign to announce that.

PD_dec2014_9

 

Ik verfde een magisch bos voor mezelf.
I dyed myself a little magical forest.

PD_dec2014_10

 

Ik dronk een bijzonder chique cappuccino.
Had a very fancy cappuccino.

PD_dec2014_11

 

En tot slot: ik zag mijn eigen werk terug op de gevel van Studio, waar het nieuwjaarsfeest van Kindergarten gehouden werd.
And last but most certainly not least: I found my own artwork outside the venue of the Kindergarten NYE party.

PD_dec2014_12

 

Blogplannen voor 2015 // Blog plans for 2015

Blogplannen

Zoals jullie weten heb ik vorige week mijn persoonlijke en zakelijke goede voornemens hier gedeeld. Maar terwijl ik bezig was met het maken van die plannen werd ik ook aan het denken gezet over waar ik precies naartoe wil met deze blog. Hoewel bloggen niet werkactiviteit nummer één is voor mij, vind ik het wel super leuk om inspiratie en ‘achter de schermen materiaal’ te delen en een kijkje te geven in ‘het leven van een illustrator’.

Maar ik merk dat wanneer het echt druk wordt hier (gelukkig is dat vrij vaak) ik moeite heb om alle ballen hoog te houden. Met wekelijks bloggen, social media bijhouden, werken in opdracht, de administratie en het ontwerpen van eigen producten is prioriteiten stellen niet altijd even makkelijk. Daarom wil ik wat meer structuur aanbrengen in mijn blog; meer onderwerpen die regelmatig terugkeren zodat ik (wanneer hier echt de spreekwoordelijke pleuris uitbreekt) niet ook nog moet peinzen over ‘waar ik over moet bloggen’. Structuur is het woord van het jaar. Nu al. Om die structuur aan te brengen voer ik een paar (kleine) veranderingen door waardoor mij het leven als professioneel-manusje-van-alles makkelijker wordt gemaakt en ik toch met regelmaat leuke, nieuwe artikelen kan plaatsen. Maar vrees niet: de tijd tussen deze ‘regelmatige’ artikelen wordt gevuld met leuke ‘at random’ dingen, dus van blog-sleur gaat hier geen sprake zijn!
Dus wat gaat er gebeuren?

I know I’ve shared my personal and business new years resolutions with you last week, but making these plans for this year also got me thinking about where I want to go with this blog. Although blogging is not my primary pastime, I very much enjoy sharing my inspirations, behind the scenes material and peeks into ‘the life of an illustrator’. However, when things get busy around here I have a hard time juggling blogging, social media planning,

commissioned projects, keeping up with administration and doing personal projects like designing products. Let’s just say that it can get hard to prioritize. Having a few blogging subjects on-hand that will be repetitive throughout the month/year will help me bring more structure to my freelance life and this blog. Which is why I’ve added and altered some subjects to this blog to look forward to this year. But don’t be scared: I will be sharing loads more in the mean time, so this blog definitely won’t be in a rut anytime soon.
So what will happen around here?

Inspiration Monday.
De wekelijkse Inspiration Monday zal blijven zoals ‘ie is. Ik vind het nog steeds leuk om wekelijks inspiratiemateriaal te verzamelen (en hopelijk jullie ook!) en jullie daarmee klaar te stomen voor de week die volgt. Want zeg nou eerlijk: maandagen zijn nou eenmaal niet de makkelijkste dagen van de week, dus dan kunnen we wel wat extra inspiratie gebruiken.

Inspiration Monday.
Inspiration Monday will be published exactly like you’re used to. I love gathering images that get me (and hopefully you too!) inspired for the week to come. Because let’s be honest: mondays are hard on all of us, so why not spice them up with some inspirational images?

Maandelijks fotodagboek.
De afgelopen jaren heb ik compleet ‘at random’ zogenaamde ‘fotoblogs‘ geplaatst. Leuk, maar super ongestructureerd. Vandaar dat ik dat vaker wil doen, namelijk elke maand. Voor wie me niet volgt op instagram is dat een leuke manier om te zien wat zich zoal in mijn leven afspeelt, voor wie me daar wel volgt is het een leuke samenvatting van wat ik de afgelopen maand heb gedaan.

Monthly photo diary.
I’ve been posting my so-called ‘photoblogs‘ completely at random these past years. I want to do that more often, so I decided to post a photo diary each month. For those of you who don’t follow me on instagram, or for everyone who just likes an extra roundup of what I’ve been up to.

Biz Babble.
Een tijdje geleden introduceerde ik het onderwerp ‘Biz Babble’, maar ik heb er nog niet zoveel over geschreven als ik graag zou willen. De feestdagen kwamen eraan, ik had nog wat losse eindjes aan elkaar te knopen zo aan het einde van het jaar. Je kent het. Ik ben van plan om maandelijks een paar van deze Biz Babble artikelen te schrijven. Maar aangezien dit artikelen zijn die wat meer tijd kosten kan ik geen beloftes maken over de frequentie ervan (prioriteiten, Vera). Dus ik ga even kijken hoe dat allemaal gaat verlopen.

Biz Babble.
I’ve introduced Biz Babble a little while ago, but I haven’t posted as much on that subject as I would have liked to. Let’s say the holidays got in the way. I plan on getting a few of these posts out every month. But seeing as these posts can be pretty much work, they might not be published on a very regular basis (again: I have to prioritize). Let’s just see how that works out.

Meer achter de schermen materiaal.
Soms voelt het een beetje alsof mijn werk-leven en blog-leven niet zo met elkaar verweven zijn als ik graag zou willen. Veel van mijn blog lezers denken dat ik ‘gewoon een blogger’ ben, terwijl mensen die mijn illustraties kennen en leuk vinden helemaal niet weten dat ik ook blog. Ergens in 2014 publiceerde ik een artikel dat ‘5 things I’m doing right now‘ heet. En hoewel dat toen meer een noodkreet was om te laten weten dat ik het te druk had om te bloggen lijkt dat ‘format’ me nu leuk om vaker te delen waar ik mee bezig ben als ik niet blog (of illustreer). Meer ‘achter de schermen’ materiaal dan alleen instagram-foto’s hier en daar.

More behind the scenes material.
Sometimes I get the feeling my working life and blog life are not as intertwined as I’d like them to be. Many of my blog-readers think I’m ‘just a blogger’ while people who know that I’m actually an illustrator don’t know I have a blog. Somewhere last year, I shared a post called ‘Five things I’m doing right now‘. Although back then it was more of a way to tell you that I was too busy with other projects to be blogging, now I think it’s a good way to show you what I’m up to when I’m not blogging (or illustrating for that matter). So I’ll be making more of these posts, more behind the scenes material than just the casual instagram image.

Columns.
Ik vind het altijd erg leuk om mijn maandelijkse column (de welbekende ‘recaps’) te schrijven. Het is voor mij een gelegenheid om aan mijn schrijven te werken en ik vind het ook leuk om in woorden (en meningen) te delen wat er zoal gebeurt in mijn (zakelijke) leven. Deze columns blijven dus elke laatste vrijdag van de maand verschijnen.

Recaps.
I’ve always very much enjoyed writing my recaps. It gives me the opportunity to work on my writing and I also like sharing my take on things that happen in my (business) life. So these will definitely be online every month!

Samenwerken.
Ik kan nog niets echt onthullen, maar ga er maar vanuit dat ik jullie ergens volgende week iets heel leuks te vertellen heb!
Zijn er dingen die jij graag op mijn blog zou willen zien dit aankomend jaar? Laat het me weten in de comments!

Collaborate.
I can’t reveal anything about this yet, but let’s just say that I will be having something awesome to tell you somewhere next week.
Are there things you would like to see on this blog this coming year? Let me know in the comments!

 

Lieve 2015, // Dear 2015,

Lieve 2015,
Ik weet dat je me nog niet zo goed kent en ik ken jou eigenlijk ook helemaal niet. Maar ik wil je even laten weten dat ik hoge verwachtingen van je heb, aangezien 2014 zo goed voor me is geweest. Ik heb grootse plannen voor ons de komende maanden. Ik noem deze plannen ‘goede voornemens’. Ik zal je uitleggen wat ik precies van je wil:

1. Verhuizen.
Ik heb ook al aan 2014 gevraagd om dit voor elkaar te krijgen, maar dat is niet helemaal (of eigenlijk helemaal niet) gelukt. Ik kreeg er een fantastische vakantie voor in de plaats. En hoewel ik die roadtrip ervaring voor geen goud had willen missen, wil ik nog steeds een groter huis voor mij, mijn bedrijfje en mijn John.

2. Voor wat gezelschap zorgen.
Ik heb al tijden de bedoeling en de twijfels en de wens om een huisdiertje te nemen. En door die twijfels wacht ik er dus al heel lang mee. Ik zou heel graag een hondje willen, maar het kan zomaar zijn dat ik daar allergisch voor ben en mijn huis is er echt te klein voor. Maar er zijn meer dieren op deze planeet waar mijn huis niet te klein voor is en waarvoor ik niet allergisch ben. En aangezien het vele alleen zijn best wel eens een beetje eenzaam kan aanvoelen lijkt het me heel fijn om een maatje te hebben.

3. Me op feestjes concentreren.
Zoals ik in mijn evaluatie van goede voornemens van vorig jaar al vertelde moet hier nog aan gewerkt worden. Hoewel 2014 grootse plannen had op dit gebied, liep het allemaal niet echt zoals gepland. Daarom wil ik jou, 2015, vragen om wat meer tijd te vinden om de nodige feest-gerelateerde zaken van de grond te krijgen.

4. Meer boeken lezen.
Over tijd gesproken, als je dan toch nog wat over hebt, geef me dan wat tijd om die honderdmiljoenmiljard (business)boeken die ik nog heb liggen te lezen. Ik heb ze gekocht om ook daadwerkelijk te lezen, niet om door de motten te laten opeten of door de zon te laten uitbleken. Geef me elke ochtend een half uurtje en ik zeur nergens meer over.

5. Experimenteren.
Als je het afgelopen jaar mijn blog hebt gelezen (en ik mag hopen dat je dat hebt gedaan, dan weet je tenminste waar je aan begonnen bent) dan ken je vast ook mijn column over experimenteren. Ik ben van plan meer te experimenteren dit jaar en ik zou het heel fijn vinden als ik daar de tijd en ruimte voor zou krijgen. Ik wil dingen doen die meer buiten mijn ‘comfort zone’ liggen en die ik niet zo vaak doe. Zo kan ik mijn innerlijke zelf een beetje onderzoeken en kijken waar de grenzen van mijn creativiteit liggen.

Ik hoop dat je me op weg kunt helpen, want ik wil de dingen die hier boven staan heel graag. Ik kijk er naar uit elkaar beter te leren kennen en het beste in elkaar naar boven te halen in de tijd die we samen hebben. Zullen we vrienden zijn?
Liefs,
Vera
Dear 2015,
I know you don’t know me very well yet and neither do I know you. But I’d like you to know that I have high expectations of you, since 2014 has been pretty good to me. I’ve got loads planned for you and I in these coming months. I like to call these plans ‘New Year’s Resolutions’. Let me explain to you what exactly I want from you:

1. Move house.
I also asked 2014 to get this done, but somehow it did not manage to do it properly. Instead, I got an awesome vacation. And although I would not want to miss that experience for anything, I still would like some more space for me, my business and my John.

2. Get myself some company.
I’ve been meaning and doubting and wishing and waiting to get a pet. Although I really want a dog, I might be allergic to it and my house is really just too small for one, so I’m a little hesitant about getting it. However, there are more sorts of animals on the planet. And seeing as sometimes it can really be hard to be alone so much, I would really like to have some company.

3. Focus on parties more.
As I stated in my recap of new year’s resolutions of last year, this one still needs some working on. Although 2014 and I had great plans, things didn’t really work out the way I wanted to. Which is why I want to ask you, 2015, to find me some time to get more of the party-related stuff done.

4. Read more books.
Speaking of time, if you’ve got any more left to spare, please give me some to read the hundred-billion (business)books I’ve still got lying around on my bookshelf. I bought them with the intention to read them, not to have them eaten by moths and sunlight. Just give me like half an hour every morning and I’ll be happy.

5. Experiment.
If you’ve been reading my blog this past year (I hope you did because then you know what you’ve gotten yourself into), you may have read my recap on experimenting. I’m planning on experimenting more this year and I would love for you to let me. I want to do things that are more out of my comfort zone and that I don’t often do. To explore my inner self and the boundaries of my creativity.

I hope you can help me out, seeing as I’m really in need of all the things above. I’m really looking forward to getting to know each other better and making the best of our time together. Let’s be friends, shall we?
Cheers,
Vera
 

(Dutch only)

Niet zomaar een nieuwsbrief! Iedere maand krijg jij de leukste roundup van alles wat er in en rond mijn bedrijf gebeurd is rechtstreeks in je mailbox. Maar je vindt ook regelmatig gratis downloads, speciale lezerkortingen en achter-de-schermen materiaal in mijn nieuwsbrief. Schrijf je hieronder in: